Bijen.

Bijen

In Nederland kennen we verschillende bijen, waarvan de honingbij de bekendste is.

Deze bij heeft een bruine kleur en een donker achterlijfje met banden. Het borststuk heeft bruingele haren.
Verder kennen we de zijdebij. Het verschil met de honingbij is te zien aan de witte banden op het achterlijf.

Bijen zijn nuttige diertjes en worden beschermd. Zowel de volk-bij als de solitaire bij hebben een belangrijke rol bij de bestuiving van allerlei soorten planten. Wij zullen ze dan ook niet bestrijden, maar wel verwijderen.

Het kan zijn dat we hiervoor de hulp van een imker inschakelen.

Ondanks het feit dat bijen weinig schade aanrichten, kunnen bijen toch voor overlast zorgen. Ze kunnen bijvoorbeeld op onhandige plekken zitten, waardoor de aanvliegroute van het nest in uw leefruimte valt. Dit is voor u niet prettig, maar ook voor de bijen niet. Zij kunnen angstig worden van uw aanwezigheid en hierdoor steken.

Zijdebijen kunnen wel schade aanrichten aan zandsteenmuren omdat zij in de muren kruipen en zo het zandsteen verplaatsen.

De bij zal nooit uit zichzelf steken, zij doet dit enkel uit zelfverdediging of voor verdediging van het nest. Een bij sterft na het steken. De meeste mensen hebben weinig last van een steek, maar een aanval van een hele zwerm kan ernstig uitpakken.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat u allergisch bent voor bijensteken. In dat geval is het zeker zaaks het nest te verwijderen!

Het kan dus zijn dat de bijen hun nest in de buurt van uw leefomgeving gemaakt hebben. Wat moet je dan doen?

– Belt u een ongediertebestrijder en wacht rustig.
– Sluit uw ramen en deuren.
– Zorgt u ervoor dat kinderen en huisdieren niet meer in de buurt van het nest kunnen komen.

Een bijennest is gaan zwermen, wat nu?

Een volwassen bijennest zal gaan zwermen. Dit houdt in dat ongeveer de helft van een bijenvolk uitvliegt om een nieuwe locatie te zoeken. In dit proces worden meerdere koninginnen geboren die ieder een eigen kant op gaan.
Op deze manier splitst een volk zich zo’n 3 a 4 keer waardoor er tot wel 6 nieuwe volken kunnen ontstaan. Deze nieuwe volken strijken ergens neer en zorgen voor de meeste overlast. Als een volk op een nieuwe locatie is beland dan begint het gelijk met het bouwen van een nieuw nest.
Dit gaat razendsnel. Een dergelijk nieuw bijennest verwijderen is relatief eenvoudig omdat het aantal bijen in het volk vrij klein is.

Wat u het beste kunt doen:

– Sluit ramen en deuren
– Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt
– Bel een lokale ongediertebestrijder
– Wacht rustig af


Verder is het aan te raden om bijvoorbeeld foto’s of video’s te maken van het schouwspel. Dit soort natuurlijke taferelen komen eigenlijk maar zelden voor en zijn daarmee uniek! Heeft u een dergelijke video of mooie foto’s? Dan kunt u deze met ons delen. Wij plaatsen ze op de website!

Laat het bijennest met rust !

Wat je in ieder geval niet moet doen, is het nest zelf proberen te verwijderen door er stokken of stenen tegen te gooien. Daarmee zet je de bijen alleen maar aan zichzelf te verdedigen. Sluit het nest ook niet af, want dan zoekt de bij een andere uitgang, die misschien moeilijker te vinden is.

Wanneer er een bij in je buurt vliegt heb je misschien de neiging om hem weg te slaan. Doe dit niet. Voor de bij is dit zo bedreigend zijn dat het dier zich genoodzaakt ziet zich te verdedigen. De bij zal dan steken, precies datgene wat je wilde voorkomen door hem weg te jagen.

Verwar de bij niet met een wesp of hoornaar.

Wanneer je het vermoeden hebt dat je last hebt van bijen zorg er dan voor dat je dit zeker weet. Verwar de bij niet met een hoornaar of wesp.

Hoornaar zijn in feite grote wespen. Beide hebben ten opzichte van de bij een wat ranker en glad lijf en fellere kleuren. Bijen zijn wat dikker en behaard.

Het verschil is belangrijk, ook voor de ongediertebestrijder. Wespen en hoornaar zijn veel agressiever zijn dan bijen. Ook is de manier waarop ze een nest bouwen significant anders. Hoornaars en wespen bouwen een nest dat lijkt op een gigantische cocon van papier mache. Een bijennest herken je aan de klassieke honingraat.

Zoek een deskundige bestrijder voor bijen

Een bijennest verwijderen kan je beter laten doen door een deskundige imker. Deze zal, afhankelijk van de plek van het nest en de bijensoort kiezen voor bestrijding of verhuizing. Wanneer de imker het volk verhuist, zorgt hij dat hij de koningin vangt en meeneemt. De rest van het volk komt dan uit zichzelf mee. Als verdelging de enige optie is, zal de ongediertebestrijder een speciaal soort gif gebruiken dat door de bijen wordt verspreid. Dit gif doodt het hele volk, maar is onschadelijk voor mensen.

Mocht u een bijennest ontdekken, en u wilt graag dat het verwijderd wordt, neemt u dan contact op.
Arjan Lentjes, 06-10430735.

Rat
Muis
Wesp
Mier
Mol
Vogel en fauna

Informatie aanvraag | Ongediertebestrijding

Wij helpen u graag! Neem via het onderstaande formulier met ons contact op!