Duiven.

Duiven

Daar waar duiven voor een grote groep mensen een leuke hobby of een leuk beeld (denk aan parken) zijn, zijn duiven toch in toenemende mate een overlast aan het worden.

De meeste overlast komt in Nederland van tamme stadsduiven en verwilderde postduiven. Deze duiven stammen af van de rotsduif; een beschermde vogel die in het wild amper nog voorkomt.

Verschillende soorten Duiven

De stadsduif is de meest bekende duif. Ze zijn vrij tam en ongevaarlijk. Wel kunnen ze veel overlast veroorzaken omdat ze leven (en ontlasting achterlaten) in het leefgebied van de mens. De postduif eet vooral resten die mensen achterlaten, zoals bijvoorbeeld friet en brood.

De houtduif is een groter soort duif, hij kan wel tot een halve kilo wegen. Ondanks zijn vrij hoge gewicht is het een snelle vlieger. De houtduif komt vrij veel voor in Nederland en België. Hij leeft vooral in grote tuinen, parken en bossen. Een witte vlek in de nek en een grijs-rode borst onderscheidt hem van de stadsduif.

De holenduif is wat kleiner en is donkergrijsachtig en heeft een groen-paarse vlek in zijn nek. In Nederland en België vinden we ze vooral in parken en op akkers. Ze lijken erg op de gewone stadsduif maar maken hun holen in boomholtes of in verlaten nesten (bijv. van een specht).

De turkse tortel is een vrij recente bewoner van ons land. Pas rond de veertiger jaren van de vorige eeuw werd hij gezien. De turkse tortel is een grijs-bruine duif. Hij weegt niet veel. De turkse tortel heeft een vrij lange dunne staart. Later in zijn leven krijgt de turkse tortel een wit streepje in zijn nek, waaraan hij goed te herkennen is.

De tortelduif maakt het lijstje compleet. Deze vrij kleine duif wordt ongeveer 25 cm groot. Hij is schuw maar laat zich, door zijn kenmerkende roep, vaak horen. Hij is ook herkenbaar aan zijn mooie tekening op de veren; deze lijkt op schubben. Verder heeft hij een blauw-zwarte tekening in de nek. De tortelduif komt overal in Europa voor, in Nederland vooral in de zomer.


Duiven planten zich in rap tempo voort. Bovendien hebben duiven vrij weinig natuurlijke vijanden, waardoor de populatie explosief kan groeien.

Duiven zorgen voor geluidsoverlast (uitslapen is er niet meer bij!) maar ook voor vervuiling, verstopping of ongedierte. Ook kunnen ze ziektes als salmonella, lysteria, E-coli var. 157 en allergieën veroorzaken of overbrengen.

De poep van duiven (zo’n 14 kg per jaar!)bevat salpeterzuur. Dit zuur tast op de lange duur steen, hout, verf, stucwerk etc aan. Dit alles levert fikse financiële schade op.

Duiven houden van mensen. In de buurt van mensen is namelijk veelal voedsel te vinden.

Ook voedselverwerkende bedrijven zoals opslag-, overslag- en distributiebedrijven van granen, diervoeders en levensmiddelen, kunnen veel hinder ondervinden van duiven. Voor deze bedrijven bieden wij de mogelijkheid tot bestrijding met een luchtdrukgeweer.

Wat kunt u zelf doen om duiven te voorkomen?

– Zorg ervoor dat de duiven niet aan voedsel kunnen komen, werk hygiënisch.
– Ruim resten voedsel en producten die gemorst zijn direct op.
– Zorg dat de duiven niet naar binnen kunnen komen. Sluit (rol)deuren en/of werk met deurdrangers.
– Sluit grote open ‘deuren’ af met flapdeuren en/of een strokengordijn.
– Gebruik ritselende folielinten of plastic linten. Ook kunt u geluidsfragmenten van roofvogels afspelen (de ervaring leert dat duiven hier vrij snel aan wennen).

Wij bestrijden duiven op verschillende manieren.

Hierbij kunt u denken aan netten, vogelpinnen en vogelschroot. We vangen ook in kooien en weren met electro shocks.

Overlast en schade door duiven voorkomen?


U kunt de volgende preventieve maatregelen nemen om overlast en schade door duiven, andere soorten vogels en vliegen te weren of te beperken:


Als wij bij ernstige overlast moeten overgaan tot het actief bestrijden van duiven dan gebeurt dit meestal door de vogels weg te vangen met vangkooien. Waar nodig gaan wij in overleg over tot het gebruik van vangnetten. Geringde duiven worden enkele weken in opvang gehouden en zo mogelijk aan de eigenaar teruggegeven.

Heeft u last van duiven? Neemt u dan contact met ons op.
Arjan Lentjes, 06-1043073

Rat
Muis
Wesp
Mier
Mol
Vogel en fauna

Informatie aanvraag | Ongediertebestrijding

Wij helpen u graag! Neem via het onderstaande formulier met ons contact op!